TZ Općina Bednja

Pil (poklonac)

Pred crkvom sv. Marije u Bednji nalazi se prekrasni pil iz 1672. g., vrlo kvalitetan rad seoskih majstora.

Prikazuje Mariju s malim Isusom u naručju. Postavljen je na kamenom stupu, ukrašenom ornamentima, likovima u reljefu i natpisima. Pokriven je limenim pokrovom.