TZ Općina Bednja

Grobnice obitelji Drašković

U crkvi se nalazi nadgrobna ploča od crvenkastog mramora s viteškim likom patrona crkve, grofa Gašpara Draškovića, koju su nakon njegove smrti 1591. dali postaviti njegovi sinovi Ivan II. i Petar L.

Ispod ploče nalazi se i njegova grobnica. Izvana, uz južni zid crkve, nalaze se grobnice posljednjih vlasnika dvorca Trakošćan, obitelji Drašković. Tu je pokopana Julijana Erdödy Drašković, prva akademski obrazovana žena slikarica u Hrvatskoj.