TZ Općina Bednja

Kapela sv. Josipa

Manja je sakralna građevina iz 17. st. smještena na brdu Hum istočno iznad Bednje.

Fasada je jednostavna dok pročeljem dominira masivni toranj. Crkveni inventar se sastoji od tri oltara i propovjedaonice. Svetište je križno svođeno i oslikano florealnim motivima.

Svod lađe dijeli se u dva polja i proteže se iznad pjevališta. Spominje se kako je kapela imala zidani atrij s oltarom i drvenim tornjem. Trošno zdanje 1805. g. obnavlja grof Franjo Drašković.

Misa se služi tri puta godišnje i to na dan Sv. Josipa (19. ožujka), sredinom srpnja povodom Majke Božje Karmelske i u studenom povodom Sv. Martina. Tada su i proštenja.