TZ Općina Bednja

Maceljska Gora

Maceljska gora je razgranati gorski hrbat koji se proteže u smjeru zapad-istok, od Rogateca u Sloveniji do Trakošćana, u duljini od 22 km.

Na dva dijela hrbat Maceljske gore dijeli cestovni pravac Krapina-Ptuj kod Donjeg Macelja. Najviši ogranak je Log s vrhom Balinovec (718 m) u Sloveniji, a istočno je, u Hrvatskoj, nešto niži vrh s masivom Čemernica (potočna dolina zapadno od Trakošćana), s najvišom ko­tom Kamenom gorom (489 m).

Najslikovitiji i najzanimljiviji predio Maceljske gore je predio ispresijecan potočnim doli­nama između Čemernice (Brezova Gora) i Gornjeg Jesenja, te predjeli Ježovec, Pašnik, Vrbno, Šinkovica i Osonjak u Općini Bednja. Planina je prekrivena uglavnom bjelogoričnom šumom (bukva, hrast kitnjak, grab).

Maceljska gora zanimljiva je za lakše i teže pješačke ture i lovni turizam.