TZ Općina Bednja

Natječaj za izbor direktora Turističke zajednice Trakošćan-Općina Bednja; broj izvršitelja: 1 izvršitelj (m/ž), na određeno nepuno radno na 4 godine

Na temelju članka 18. stavka 6. i članka 22. stavka 2. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20), članka 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama(NN 13/22), članka 23. Statuta Turističke zajednice Trakošćan- Općina Bednja (,,Službeni vjesnik Varaždinske županije” 01/21) i Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice Trakošćan- Općina Bednja o raspisivanju natječaja za direktora/icu Turističke zajednice Trakošćan- Općina Bednja donesenoj na 5. sjednici dana 22. travnja 2022. godine, Turističko vijeće Turističke zajednice Trakošćan- Općina Bednja raspisuje Natječaj za izbor direktora Turističke zajednice Trakošćan-Općina Bednja; broj izvršitelja: 1 izvršitelj (m/ž), na određeno nepuno radno na 4 godine