TZ Općina Bednja

Opći uvjeti korištenja površine u 2023. godini

Turistička zajednica Trakošćan- Općina Bednja na temelju čl. 31. Statuta Turističke zajednice Trakošćan-Općina Bednja (Službeni vjesnik Varaždinske županije br.01/21), dana 16.siječnja 2023. donosi OPĆE UVJETE KORIŠTENJA POVRŠINA U TRAKOŠĆANU ZA PRODAJU PROIZVODA U 2023.GODINI.

U prilogu možete pronaći detalje.

TZTOB, mag.oec. Monika Hojsak

OPĆI UVJETI KORIŠTENJA POVRŠINE 2023

PRILOG I