TZ Općina Bednja

Župna crkva sv. Petra i Pavla

Ne nalazi se u središtu župe ,Cvetlinu, već je uz samu granicu s Republikom Slovenijom. Nekada je na tom mjestu stajala drvena kapela s jednim oltarom koja je kasnije ožbukana.

Tijekom 18. st. je bila u trošnom stanju pa je sagrađena nova koja zaslugom grofice Regine Drašković 1792. postaje župna crkva.
Današnja crkva skladna je građevina izgrađena 1911. u neobaroknom duhu na temeljima stare crkve. Na žalost od ranijeg crkvenog inventara nije ništa sačuvano.
U blizini je župni dvor dok se proštenje održava na dan Sv. Petra i Pavla (29. lipnja) te za Sv. Ane (26. srpnja).